Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkół

14.05.2020

Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przygotowywanym rozporządzeniu będzie mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca br.

Od 25 maja br. będą umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, również od 25 maja br. – konsultacje dla uczniów klas 8 i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca br. uruchamiamy konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. "KARTKA DLA MEDYKA"

CELE KONKURSU:

 • popularyzacja zainteresowań plastycznych,
 • wdrażanie do dbałości o estetykę pracy,
 • wyrażenie wdzięczności dla służby zdrowia za pracę w czasie pandemii koronawirusa

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa w Szczereżu

UCZESTNICY:

Klasy 0-III

TEMAT:

 • temat konkursu brzmi ,,KARTKA DLA MEDYKA”
 • projekt może zawierać własny tekst lub cytat nawiązujący do konkursu.

PRACE KONKURSOWE:

 • w ramach konkursu mogą zostać przygotowane prace plastyczne w dowolnej technice plastycznej w formacie kartki pocztowej, maksymalny format pracy to A4
 • prace konkursowe mogą być przygotowane samodzielnie lub z rodzeństwem uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w  Szczereżu do klas 0- 3
 • każda praca zgłoszona do konkursu powinna być z tylu opisana: imię i nazwisko ucznia, klasę którą reprezentuje,
 • uczestnicy mogą zgłosić do konkursu jedną wykonaną pracę (niezależnie czy będzie ona indywidualna czy wspólna z rodzeństwem).
 • Zdjęcie prac należy przesłać na adres e- meil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28.05.2020 roku,
 • po powrocie do szkoły należy fizycznie przynieść pracę konkursową i przekazać wychowawcy lub organizatorom konkursu: pani Justynie Tokarczyk- Tudaj lub panu Mariuszowi Gorczowskiemu.

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO

pt."LIST DO MEDYKA"

CELE KONKURSU:

 • popularyzacja zainteresowań plastycznych,
 • doskonalenie umiejętności redagowania listu,
 • wdrażanie do dbałości o estetykę pracy,
 • wyrażenie wdzięczności dla służby zdrowia za pracę w czasie pandemii koronawirusa.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa w Szczereżu

UCZESTNICY:

Klasy IV-VIII

TEMAT:

 • temat konkursu brzmi ,,LIST DO MEDYKA”
 • praca ma charakter listu, w którym uczestnicy wyrażają swoją wdzięczność za pracę lekarzy, pielęgniarek, salowych podczas pandemii.

PRACE KONKURSOWE:

 • w ramach konkursu uczniowie redagują list, w którym złożą podziękowania, wyrazy wdzięczności i życzenia dla służby zdrowia z zachowaniem wszystkich elementów charakterystycznych dla tej formy wypowiedzi,
 • list może zawierać dodatkowe zdobienia lub rysunki nawiązujące do tematu,
 • ocenie będzie podlegała wartość merytoryczna listu oraz walory estetyczne,
 • format pracy A4 lub większy, napisany elektronicznie i zapisany w programie pdf
 • prace przesyłamy drogą elektroniczną do nauczycieli języka polskiego, który uczą w danej klasie do dnia 28.05.2020 roku. Adresy:

Pani Dyrektor: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani Renata Sady: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • prace konkursowe wykonywane są samodzielnie,
 • każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana: imię i nazwisko ucznia, klasę którą reprezentuje,
 • uczestnicy mogą zgłosić do konkursu jedną wykonaną pracę,
 • po powrocie do szkoły należy fizycznie przynieść pracę, przekazać wychowawcy, poloniście lub współorganizatorom konkursu: pani Justynie Tokarczyk- Tudaj lub panu Mariuszowi Gorczowskiemu.

Zarządzenie Nr 27/19/20 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczereżu z dnia 06.05.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w  Szczereżu  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:

§18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§1.

Zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w  Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Szczereżu w okresie od 06.05.2020 r. do 24.05.2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne.

§2.

Zawieszenie, o którym mowa w § 1, dotyczy zajęć prowadzonych na terenie Szkoły.W okresie wskazanym w § 1 zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą realizowane przez Szkołę w formie kształcenia na odległość.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Szkoły.

Informacja o treści zarządzenia podlega rozpowszechnieniu pracownikom Szkoły oraz rodzicom dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczereżu przy użyciu środków komunikacji na odległość (poczty e-mail).

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Danuta Postrożny

(podpis dyrektora)

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym. Zostało ono ustanowione w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

                                                                                                                              

                                                                          Trzeci Maj

Maj – rocznica pięknych serc!
Maj – rocznica wielkich myśli,
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają, ci co przeszli.
Choć przeminął dawno wiek,
Dawne hasła się zmieniły,
Orzeł począł nowy bieg,
Lecz z przeszłości czerpał siły.

Z tych w ciemnościach jasnych chwil,
Kiedy miłość pobratała
W jedną całość Polski stany,
Miłość ponad wszystko trwała.

Tym, co w Polsce dali myśl,
Aby stworzyć cud majowy,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś,
przed pamiątką chyląc głowy
.

                                                                            Michał Aret

Zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem roku szkolnego dzień 30 kwietnia br. (czwartek) jest dla uczniów SP w Szczereżu dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.