Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele będą prowadzić edukację uczniów poprzez elektroniczne środki przekazu. Wychowawcy skontaktują się z rodzicami oraz uczniami i przekażą materiały do pracy z poszczególnych przedmiotów.

Ponadto na stronie internetowej MEN znajdują się adresy dodatkowych stron internetowych, z których uczniowie powinni korzystać, pracując w domu.

Dyrektor i nauczyciele kierują prośbę do rodziców, aby nadzorowali oraz kontrolowali wykonywanie zadań przez dzieci.

Przypominamy również o konieczności pozostania uczniów w domach, aby nie gromadzili się oraz unikali miejsc, w których przebywa duża grupa osób.

Zaleca się, aby obecny czas został przez uczniów efektywnie wykorzystany do ugruntowania wiedzy oraz samokształcenia.

Projekt „Już pływam” został odwołany. Wpłacone przez rodziców pienądze będą zwrócone. Do odebrania u dyrektora Szkoły.

        W związku z zaistniałą sytuacją nieobecności uczniów w szkole Dyrektor oraz nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych przypominają, aby uczniowie rzetelnie pracowali w domu. Nauczyciele podali zagadnienia do samodzielnego opracowania oraz udostępnili przykładowe testy egzaminacyjne, które uczniowie powinni wykonać. Również zaleca się samodzielną pracę uczniów z testami umieszczonymi na stronie CKE oraz poszerzanie wiedzy i rozwiązywanie różnych zadań z platformy epodreczniki.pl.

Warszawa, 11 marca 2020 roku

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • · poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • · specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • · młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • · przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • · szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • · szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

 • · ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • · zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • · jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • · przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • · rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • · śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • · pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • · przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • · odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • · przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • · dziennik elektroniczny;
 • · strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • · mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • · Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • · Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

W naszym kraju żyje około 6 mln osób z niepełnosprawnością. Większość z nas o niepełnosprawności wie bardzo niewiele. Nie wie jakie są jej rodzaje, jakie problemy mają osoby borykające się z niepełnosprawnością oraz z czym muszą mierzyć się takie osoby w życiu codziennym. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są uszkodzenia narządów ruchu. Są one skutkiem między innymi: wypadków, urazów, czy chorób.

Znacząca liczba osób niepełnosprawnych w naszym kraju to właśnie osoby, które na co dzień muszą radzić sobie z uszkodzeniami kręgosłupa, niedowładem kończyn i innymi niedyspozycjami. Są to członkowie naszych rodzin, znajomi, sąsiedzi, koledzy, koleżanki ze szkoły. Często nie wiemy w jaki sposób funkcjonuje taka osoba i jak jej pomóc w życiu codziennym.

Żeby nam to przybliżyć, naszą szkołę odwiedziły 2 osoby z Fundacji Aktywna Rehabilitacja, które w interesujący sposób przedstawiły jak pomagać i zrozumieć osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

„ W znajomości własnych gór nie dajmy się ubiec obcym...Idźmy tam, idźmy licznie”.

Te słowa profesora Kazimierza Sosnowskiego przyświecały konkursowi plastyczno- literackiemu, którego wyniki zostały ogłoszone 27 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Obidzy.

            Uczniowie ze Szczereża godnie reprezentowali naszą szkołę, uzyskując wysokie wyniki:

            W konkursie plastycznym II miejsce zajął Nikodem Tyrkiel z kl. I. Wyróżnienia otrzymali: Jakub Sawina z kl. III   oraz Krystian Błaszczyk z kl. II.

 

            W konkursie literackim II miejsce zajęła Agnieszka Kaliniecki z kl. IV.

 

                                                                                    Zwycięzcom gratulujemy.