Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

Informujemy, iż od dnia 1 do 30 czerwca 2020r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu „Szkoły na "6" w Gminie Łącko”.
Projekt pn. “Szkoły na "6" w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie u 950 uczniów/uczennic z 11 Szkół Podstawowych z Gminy Łącko kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, a także indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach oraz wzrost kompetencji wśród 153 nauczycieli/lek w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych, a także pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych w okresie od czerwca 2020 do grudnia 2022 roku.

W ramach projektu realizowane będą:
1. Zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające, w tym:
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zgodnie z zapotrzebowaniem i podstawą programową,
- Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych,
2. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (indywidualne i grupowe), w tym:
- Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadaną opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i dydaktyczno – wyrównawczych. Zajęcia w formie indywidualnej i/lub grupowej,
3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne, w tym:
- Koła zainteresowań,
- Wyjazdy edukacyjne,
4. Rozwój kompetencji zawodowych kadr, w tym: - Kursy kwalifikacyjne/Szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

Link do dokumentów związanych z rekrutacją (folder - Projekt - Szkoły na 6 w gminie Łącko):

 https://drive.google.com/drive/folders/1LOp7m_9gaKsFXCfOvRAZEJcB1-1K1nvZ

Serdzeczne życzenia dla wszystkich dzieci, w tym szczególnym dniu składają:

Pani dyrektor oraz wszyscy nauczyciele.

Pod koniec kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.  Święto książki wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. Jest to ważna data w historii literatury światowej: data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira, a także śmierci Inki Garcilasa de la Vegi. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, a dzieci z zerówki niedawno poznawały zawody wykonywane przez ich rodziców i mieszkańców różnych stron świata. Jednym z poznanych zawodów był  bibliotekarz. Z racji na panującą pandemię koronawirusa  nie mogliśmy w szkole zapoznać się z jego pracą, dlatego też Świnka Peppa zorganizowała wirtualną podróż do krainy książek, czasopism. Zapraszam do obejrzenia ulubionych książek dzieci z zerówki oraz ich biblioteczek domowych.

 

Dni wolne od nauki:

11 czerwiec- Boże Ciało,

12 i 15 czerwca - dni ustalone,

16,17,18 czerwca- egzamin kl. VIII

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (KONSULTACJE)

od 01.06.2020 r. do 05.06.2020 r.

Rodzaj i częstotliwość zajęć wynika z zadeklarowanej przez uczniów chęci uczestniczenia w konsultacjach.

Klasa IV

Poniedziałek  : Godz. 12,20 – 13,05 – matematyka

                               Godz. 10.40-11.25 – język angielski

Środa  :  Godz. 10,40 – 11,25  - matematyka

                  Godz. 11,30  -  12,15  - język angielski

Czwartek  :  Godz. 12,20 –13.05 matematyka

Klasa V

Poniedziałek  : Godz. 12,20 – 13,05 – matematyka

                                  Godz. 13,10 – 13,55 - historia

Wtorek :  Godz.10,40 – 11,25 – matematyka

                      Godz. 11,30 – 12,15 – geografia

Środa : Godz. 9,50 – 10,35 – geografia

              Godz. 10,40 – 11,25 – język angielski

              Godz. 11,30 – 12,15 – matematyka

Czwartek : Godz. 9,50 – 10, 35 – technika

                        Godz. 10,40 – 11,25 – język angielski

                        Godz. 11,30 – 12,15 – biologia

                       Godz. 12,20- 13,05 – matematyka

Piątek :   Godz. 11,30 – 12,15 – historia

Klasa VI

Wtorek : Godz. 9,00 – 9,45 – matematyka

                     Godz. 9,50 – 10,35 – geografia

                    Godz. 10,40 – 11,25 – biologia

Czwartek : Godz. 9,00- 9,45 – matematyka

                          Godz. 9,50 – 10,35 – język angielski

                          Godz. 10,40 – 11,25 – biologia

Klasa VII

Poniedziałek : Godz. 10,40 – 11,25 – język polski

                              Godz. 11,30 – 12,15 – matematyka

  

Wtorek : Godz. 9,00 – 9,45 – geografia

                 Godz. 9,50 – 10,35 – język angielski

                 Godz. 10,40- 11,25 – język polski

                 Godz. 11,30 – 12,15 – biologia

Środa : Godz. 9,50 – 10,35 – język polski

              Godz. 10,40 – 11,25 – geografia

              Godz. 11,30 – 12,15 – język niemiecki

              Godz. 12,20 – 13,05 – matematyka

Czwartek : Godz. 9,50 – 10,35 – chemia

                    Godz. 10,40 – 11,25 – język polski

                    Godz. 11,30 – 12,15 – matematyka

      

Piątek : Godz 8.00-8.45 - fizyka

                Godz. 9,00 – 9,45 – język angielski

                 Godz. 10,40 – 11,25 – język polski

               Godz. 11,30 – 12,15 – matematyka

Klasa VIII 

Poniedziałek : Godz. 9,00 – 9,45 – matematyka/język angielski

                          Godz. 9,50 – 10,35 – język angielski/matematyka 

                          Godz. 10,40 – 11,25 – język polski/biologia

                          Godz. 11,30 – 12,15 – język polski

                          Godz. 12,20 – 13,05 – informatyka

Wtorek : Godz. 9,00 – 9,45 – matematyka/język polski

                Godz. 9,50 – 10,35 – język polski/matematyka

               Godz. 11,30 – 12,15 – geografia

Środa : Godz. 9,00 – 9,45 – język angielski/matematyka

               Godz. 9,50- 10,35 – matematyka/język angielski

              Godz. 10,40 – 11,25 – język niemiecki

              Godz. 11,30- 12,15 – geografia

Czwartek : Godz. 9,50 – 10,35 – matematyka/język polski

                       Godz. 10,40- 11,25 – język polski/matematyka

                       Godz.11.30-12.15-chemia

Piątek : Godz. 9,00 – 9,45 – fizyka

                Godz. 9,50 – 10,35 – matematyka/język polski

               Godz. 10,40 – 11,25 – język polski/matematyka

 

Tegoroczna edycja Gminnego Konkursu Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych odbywała się pod hasłem „Gwara Górali Łąckich w sieci”. Jury pod kierunkiem p. Moniki Kurzei - filologa, etnomuzykolga i autorki "Słownika Górali Łąckich" z MCK "Sokół" po wysłuchaniu przesłanych prezentacji filmowych oceniała wykonawców.                                                                                                          

W I grupie gawędziarzy od klas IV -VI, Jan Kramarczyk zajął  I miejsce z klasy IV.                          

W II grupie gawędziarzy od klas VII-VIII, Anita Wojnarowska i Weronika Bawełkiewicz zajęły III miejsce.

Gratulujemy naszym zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

Filmiki naszych gawędziarzy będą  publikowane  na  https://www.facebook.com/gok.lacko/.