Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

Projekt „Już pływam” został odwołany. Wpłacone przez rodziców pienądze będą zwrócone. Do odebrania u dyrektora Szkoły.

        W związku z zaistniałą sytuacją nieobecności uczniów w szkole Dyrektor oraz nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych przypominają, aby uczniowie rzetelnie pracowali w domu. Nauczyciele podali zagadnienia do samodzielnego opracowania oraz udostępnili przykładowe testy egzaminacyjne, które uczniowie powinni wykonać. Również zaleca się samodzielną pracę uczniów z testami umieszczonymi na stronie CKE oraz poszerzanie wiedzy i rozwiązywanie różnych zadań z platformy epodreczniki.pl.

Warszawa, 11 marca 2020 roku

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • · poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • · specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • · młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • · przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • · szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • · szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

 • · ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • · zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • · jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • · przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • · rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • · śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • · pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • · przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • · odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • · przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • · dziennik elektroniczny;
 • · strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • · mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • · Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • · Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

W naszym kraju żyje około 6 mln osób z niepełnosprawnością. Większość z nas o niepełnosprawności wie bardzo niewiele. Nie wie jakie są jej rodzaje, jakie problemy mają osoby borykające się z niepełnosprawnością oraz z czym muszą mierzyć się takie osoby w życiu codziennym. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są uszkodzenia narządów ruchu. Są one skutkiem między innymi: wypadków, urazów, czy chorób.

Znacząca liczba osób niepełnosprawnych w naszym kraju to właśnie osoby, które na co dzień muszą radzić sobie z uszkodzeniami kręgosłupa, niedowładem kończyn i innymi niedyspozycjami. Są to członkowie naszych rodzin, znajomi, sąsiedzi, koledzy, koleżanki ze szkoły. Często nie wiemy w jaki sposób funkcjonuje taka osoba i jak jej pomóc w życiu codziennym.

Żeby nam to przybliżyć, naszą szkołę odwiedziły 2 osoby z Fundacji Aktywna Rehabilitacja, które w interesujący sposób przedstawiły jak pomagać i zrozumieć osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

„ W znajomości własnych gór nie dajmy się ubiec obcym...Idźmy tam, idźmy licznie”.

Te słowa profesora Kazimierza Sosnowskiego przyświecały konkursowi plastyczno- literackiemu, którego wyniki zostały ogłoszone 27 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Obidzy.

            Uczniowie ze Szczereża godnie reprezentowali naszą szkołę, uzyskując wysokie wyniki:

            W konkursie plastycznym II miejsce zajął Nikodem Tyrkiel z kl. I. Wyróżnienia otrzymali: Jakub Sawina z kl. III   oraz Krystian Błaszczyk z kl. II.

 

            W konkursie literackim II miejsce zajęła Agnieszka Kaliniecki z kl. IV.

 

                                                                                    Zwycięzcom gratulujemy.

           

Uczniowie klas I-III wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym, który był eliminacją do gminnego konkursu plastycznego „Ssaki Beskidów i Gorców”organizowanego przez Szkołę Podstawową w Obidzy. Prace uczniów zostały przepięknie i pomysłowo wykonane. Najładniejsze 3 prace przekazano na gminny konkurs, a z pozostałe zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie.