Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej Szkole jest prowadzona akcja

„Odchudzanie” tornistrów

Cel działań: Przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci.

  1. Ważenia dzieci i tornistrów. Ustalanie wagi tornistra odpowiedniej do wagi dziecka.
  1. Przygotowanie miejsca w salach lekcyjnych na zbędne do zabrania do domu (w danym dniu) książki , pomoce itd.
  1. Uświadomienie problemu rodzicom – czuwanie nad zawartością tornistrów dzieci (rozmowy w trakcie spotkań, informacja na gazetce szkolnej).
  1. Rozmowy z uczniami na temat szkodliwości noszenia zbyt ciężkich plecaków: godziny wychowawcze, edukacja pro-zdrowotna.
  1. Pogadanka z pielęgniarką szkolną na w/w temat.
  1. Informowanie na bieżąco rodzica, że jego dziecko nosi zbyt ciężki tornister.
  1. Monitorowanie przez wychowawców ciężaru tornistrów uczniów.

Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym

2018/2019

         

* 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

* Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

* Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

* Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.