Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

Jak powiadają najstarsi mieszkańcy, Szczereż stanowiły 3 role, 7 zagród, 4 kolonie i 1 kwartał. W owych czasach w naszej wsi nie było szkoły. Kto chciał się uczyć chodził do szkoły w Czarnym Potoku, gdzie w jednej sali lekcyjnej uczył jeden nauczyciel dzieci z 4 wiosek. Każde dziecko miało tylko tabliczkę i rysik do pisania. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w Szczereżu zaistniała szkoła 4-klasowa . Dzieci uczyły się w wynajętej u gospodarza Leona Piksy izbie przeznaczonej na salę lekcyjną. Dzieci uczył jeden nauczyciel Kazimierz Kiełbasa. Jak wspomina Pan Władysław Maciuszek dzieci uczęszczały po 2 i 3 lata do jednej klasy. Edukacje kończyły na czwartej klasie. Były też dzieci, które nie chodziły do szkoły z powodu biedy. Toteż pewna grupa mieszkańców nie umiała pisać i czytać. Dzieci chętnych do nauki było coraz więcej, dlatego zrodził się pomysł wybudowania szkoły. Gospodarze wycięli w swoich lasach drzewo, z którego wybudowano szkołę z dwiema salami lekcyjnymi i mieszkaniem dla nauczyciela. W tejże szkole pracowało dwóch nauczycieli: Pani Stefania Korczyńska- kierownik szkoły i nauczyciel Józefa Setlak . Dzieci uczyły się wówczas w lepszych warunkach i kończyły klasę szóstą.

 

Do klasy siódmej chodziły do Olszany. Z roku na rok wzrastała liczba dzieci. Brakowało sal lekcyjnych, wiec lekcje odbywały się w wynajętych u gospodarzy izbach: Leona Piksy, Władysława Opyda, Stanisława Bobera, i Stanisława Postrożnego. Zatrudniono kolejnych nauczycieli: Teresę Zbożeń, Marię Kurzeja, Elżbietę Śmierciak. Obowiązywał 6-dniowy tydzień pracy. Oprócz lekcji nauczyciele prowadzili zajęcia pozalekcyjne: harcerstwo, zuchy, samorząd uczniowski, SKO, PCK i inne. Dzięki staraniom kierownika szkoły Stefanii Korczyńskiej w latach sześćdziesiątych XX wieku zaczęto realizować pomysł wybudowania nowej szkoły. Mieszkańcy Szczereża w czynie społecznym wyprodukowali cegłę, ofiarowali potrzebne drewno i wiele godzin spędzali przy zwożeniu potrzebnych materiałów oraz wznoszeniu budynku. Nowy budynek oddano w 1969 roku. Szkoła posiadała 6 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, odpowiednio wyposażona w potrzebny sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Posiadała przyszkolne boisko sportowe. Szkołą kierowała Stefania Korczyńska. Kadrę stanowili nauczyciele: Teresa Piksa, Rozalia Kurzeja, Elżbieta Śmierciak, Stefania Potoniec, Marian Długosz, Jan Lizoń. Z początku była to siedmio a potem osmio-klasowa szkoła W wyniku wprowadzenia 1 września 1999r. reformy systemu edukacji nastąpiła reorganizacja sieci szkół. W Szczereżu pozostł oddział ''0'' i 6 klas. Dalszą naukę uczniowie kontynuują w Gimnazjum w Łącku.

 

O naszej miejscowości

Szczereż to mała miejscowość usytuowana widowiskowo, do której prowadzi malownicza trasa zarówno rowerowa (z Jazowska,olszanej,Maszkowic,Łącka i Czarnego Potoku) jak i autobusowa. Szczereż podobnie jak sąsiadujący z nim Czarny Potok pod względem etnograficznym należy do tzw. " regioniku potockiego", balansującego na pograniczu górali białych (od Łącka) i Lachów. Liczy 480 mieszkańców. Ze Szczereża rozciąga się urokliwa panorama na leżący poniżej Czarny Potok,Olszanę, Jazowsko, Maszkowice,Łącko. W centralnym miejscu wsi znajduje się kaplica pod wezwaniem św. Józefa.