Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

KOŁO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KOŁO GEOGRAFICZNE

KOŁO PLASTYCZNE

Na początku roku szkolnego 2019 – 2020 powstało kółko plastyczne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po1 godzinie. Na zajęcia zapisało się 8 uczniów klasa V. Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastycznego jest rozwijanie twórczej, kreatywnej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, oraz wzbogacenie kontaktu ze sztuką i jej twórcami. Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zamiłowania artystyczne poprzez wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Stałym elementem pracy na kółku jest projektowanie i wykonywanie elementów dekoracyjnych potrzebnych do wystroju gazetek szkolnych, oraz dekoracje na akademie.

 

 

KOŁO SZACHOWE 

"Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni." Paul Morphy

O korzyściach wynikających z gry w szachy pisał między innymi Benjamin Franklin w swojej publikacji z 1779 roku, pt. „Moralność gry szachowej”. Pośród wielu plusów, wymienił między innymi: rozwój umiejętności obserwowania, rozwagi, przezorności, czy zapobiegliwości. Twierdził także, że sposób w jaki postępujemy w czasie gry, można przełożyć na inne aspekty życia. Czyli w pewnym sensie można poznać człowieka, obserwując jak gra w szachy!

                Od wrześnie 2019r. w Szkole Podstawowej w Szczereżu prowadzone jest koło z zakresu nauki gry w szachy. Zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem, grupa liczy 17 uczniów, którzy doskonalą umiejętność logicznego myślenia . Na spotkaniach uczestnicy poznają także inne gry logiczne jak warcaby, skoczki czy ,,wilk i owce'' . W ramach koła, chętni wzięli udział w Powiatowym Turnieju Szachowym Szkół Podstawowych, gdzie pomimo początkujących umiejętności zajmowali satysfakcjonujące miejsca. Szachy to przede wszystkim dobra zabawa, zabawa która uczy...

                                                                       Nauczyciel prowadzący : Witold Majerski

 

 

KOŁO PLASTYCZNE

W roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klasy III prowadzone jest koło plastyczne przez panią mgr Kazimierę Kurzeja. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w oparciu o przygotowany program .

Głównym celem programu jest:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów,

- pobudzanie i usprawnianie percepcji wizualnej oraz praktycznej działalności plastycznej,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Program obejmuje cztery pory roku i w związku z tym tematy zajęć związane są z aktualną porą wydarzeniami nawiązującymi do niej.

Dzieci wykonują prace różnymi technikami   i przy użyciu różnorodnych środków plastycznych: plasteliny, modeliny, masy solnej, farbami z użyciem materiałów naturalnych jak i sztucznych, a także produktów spożywczych.

Prace uczniów biorą udział w konkursach, stanowią dekorację klasy i szkoły.

Chłopcy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Pobudzają one ich kreatywność, pozwalają odkrywać przyjemność tworzenia i rozwijają zainteresowania poprzez wykorzystanie szeregu technik plastycznych.

Oto wybrane zdjęcia.