Cytaty

Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko
Zadzwoń do nas
018 444-63-36
Napisz do nas
sp_szczerez@poczta.onet.pl
Odwiedź nas
Szczereż 69, 33-390 Łącko

KOŁO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KOŁO GEOGRAFICZNE

KOŁO PLASTYCZNE

Na początku roku szkolnego 2019 – 2020 powstało kółko plastyczne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po1 godzinie. Na zajęcia zapisało się 8 uczniów klasa V. Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastycznego jest rozwijanie twórczej, kreatywnej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, oraz wzbogacenie kontaktu ze sztuką i jej twórcami. Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zamiłowania artystyczne poprzez wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Stałym elementem pracy na kółku jest projektowanie i wykonywanie elementów dekoracyjnych potrzebnych do wystroju gazetek szkolnych, oraz dekoracje na akademie.

 

 

KOŁO SZACHOWE 

 

 

KOŁO PLASTYCZNE

W roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klasy III prowadzone jest koło plastyczne przez panią mgr Kazimierę Kurzeja. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w oparciu o przygotowany program .

Głównym celem programu jest:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów,

- pobudzanie i usprawnianie percepcji wizualnej oraz praktycznej działalności plastycznej,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Program obejmuje cztery pory roku i w związku z tym tematy zajęć związane są z aktualną porą wydarzeniami nawiązującymi do niej.

Dzieci wykonują prace różnymi technikami   i przy użyciu różnorodnych środków plastycznych: plasteliny, modeliny, masy solnej, farbami z użyciem materiałów naturalnych jak i sztucznych, a także produktów spożywczych.

Prace uczniów biorą udział w konkursach, stanowią dekorację klasy i szkoły.

Chłopcy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Pobudzają one ich kreatywność, pozwalają odkrywać przyjemność tworzenia i rozwijają zainteresowania poprzez wykorzystanie szeregu technik plastycznych.

Oto wybrane zdjęcia.